TumTum40d894843f074ecc

setindex

เพิ่มขึ้น
SET:SET   SET INDEX
วันเก็บของ เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสครับ เชื่อผม !!!!!!!!!!!!!!!!!
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ