Thatchai789

Set 60นาที

ลดลง
SET:SET   SET INDEX
อันนี้นับเวฟอีกแบบ สมมติว่าถ้าจบ5ขาแล้วจริง ตอนนี้ก็น่าจะลงมาทำaแล้ว กำลังเด้งทำขาb แล้วก็ลงต่อ ขาc แต่ลงครั้งนี้ก็ทำเวฟ2ใหญ่

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ