KittipongKeana1ce1c7629d54c54

SET ห้ามปิดหลุด 1075 เป้าก็ตามเส้นแดงๆข้างบน

SET:SET   SET INDEX
จำนวนเข้าชม 73
1
SET ห้ามปิดหลุด 1075 เป้าก็ตามเส้นแดงๆข้างบน

1615,1622,1634,1640

ความคิดเห็น: 1565 ห้ามหลุด แก้ๆๆๆ
ความคิดเห็น: ห้ามหลุด แล้วก็หลุดอย่างแรง
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร
ปิดการเทรด ด้วยตนเอง
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการตัดขาดทุน
ออเดอร์ถูกยกเลิก