jokenakrub7

SET แนวโน้มลดลง

ลดลง
SET:SET   SET INDEX
จำนวนเข้าชม 64
3
SET อาจครบคลื่น I ใหญ่ (หรือ strong B ของ II ใหญ่ กรณีนับแบบ original) และมีแนวโน้มลดลงเป็น w.III ของ w.A ที่ 1250 ( 161.8% ของ w.I )