NutaponKo

แนวทดสอบแนวรับ 1293

SET:SET   SET INDEX
แนวนี้น่าจะเป็นแนววัดใจเขย่าเม่า หากออกข้างยืนอยู่แถวนี้ ไม่บ่ายนี้ก็พรุ่งนี้น่าเทส 1301.74 อีกที หากทะลุแล้วยืนได้ หุ้นน่าจะวิ่งหลายตัว

วันนี้น่าจะเป็นคิวหุ้นเล็กก่อน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ