prajobv

Por : Technical Analysis

ลดลง
SET:SET   SET INDEX
ตลาดหลักทรัพย์ไทย

หลุด 1,750 จุด
ปัจจัยทางเทคนิค
จากกราฟรายวัน ดัชนีตลาดไม่สามารถยืนปิดเหนือ 1,755 จุด ดัชนีตลาดเปิดสูงปิดต่ำสัญญาณทางเทคนิคัลระยะสั้นกลับมาเป็นลบ หากดัชนีตลาดไม่สามารถยืนปิดเหนือแนวรับของเส้นคอ (Neckline) จะเป็นสัญญาณยืนยันการกลับตัวลงแบบ Double Top ร่วมกับการเกิดสัญญาณ Bearish divergence ของ RSI จะทำให้ดัชนีตลาดมีทิศทางปรับตัวลงเข้าหาแนวรับของจุดสูงเก่าที่ 1,730 จุด
ดัชนีตลาดปรับตัวลงด้วยมูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น ตอกย้ำถึงสัญญาณลบและดัชนีตลาดมีทิศทางปรับตัวลง และมีเส้นแนวโน้มขาขึ้นเป็นแนวรับอยู่ที่ 1,700 จุด+/-

จากกราฟรายวัน กรณีที่ดัชนีตลาดไม่สามารถยืนปิดเหนือ 1,735 จุด จะเป็นสัญญาณยืนยันการจบคลื่นส่ง (Impulse wave) คลื่น v) หรือคลื่น (i),v) โดยคลื่น v) เป็นคลื่นหดตัว (Truncation wave) ซึ่งจะทำให้การปรับตัวลงเป็นคลื่นปรับ (Corrective wave) คลื่น (ii) มีโอกาสปรับตัวลงแรงเข้าหาแนวรับที่ 1,730 จุด และ 1,700 จุด ตามลำดับ

สัญญาณ Oscillator จากกราฟรายวัน สัญญาณ MACD เป็นบวก ขณะที่สัญญาณ Modified Stochastic และ RSI กลับมาเป็นลบ โดยสัญญาณ Modified Stochastic ปรับตัวอยู่ในเขตซื้อมากเกิน ขณะที่สัญญาณ RSI เกิดสัญญาณ Bearish divergence ตอกย้ำว่าดัชนีตลาดอยู่ในช่วงปลายตลาดขาขึ้น
ทิศทางตลาดหลักทรัพย์ระยะสั้น มีกรอบแนวต้านอยู่ที่ 1,755 – 1,762 จุด และมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 1,740 – 1,735 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
ควรปรับพอร์ตถือเงินสดอย่างน้อย 40 เปอร์เซ็นต์ของพอร์ต และจะกลับเข้าซื้อหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานเมื่อเกิดสัญญาณ Bullish divergence ของ RSI
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ