PacharaTantaragron

นับ SET ยิกๆ TF 120 นาที มีโอกาศเป็นรูปแบบ Wave 1 Extended

เพิ่มขึ้น
SET:SET   SET INDEX
นับ SET ยิกๆ TF 120 นาที มีโอกาศเป็นรูปแบบ Wave 1 Extended
แต่มีข้อแม้ว่า คล่นที่ 4 ห้ามปรับฐานเกิน 61.8% ของ 2
-Wave 4 could have been 38.2%
of wave2 but 61.8% is more likely

กฏ คลื่น 1 ยืดตัวคือ
รูปแบบมีระดับสูงกว่า Polywave คลื่น1 ยืดตัวมักจะ
Subdivided และซับซ้อนที่สุดเมื่อเทียบกับ impulse
segment ทั้งสาม แต่คลื่น 1 ไม่ Subdivided จะต้อง
เป็นคลื่นที่3 ที่เกิด Subdivided
คลื่นที่2 มักจะซับซ้อนและใช้เวลามากว่า คลื่นที่4
คลื่นที่2 อาจะจะใช้เวลามากที่สุดเมื่อเทียบกับทุกคลื่นด้วย
คลื่นที่ 2 ที่เกิดตามหลังคลื่น 1 จะต้องปรับฐานไม่เกิน 38.2%
คลื่นที่2 จะเป็นรูปแบบ zz ไม่ได้
คลื่นที่2 จะเป็น Running ไม่ได้
คลื่นที่5 จะต้องสั้นที่สุดเมื่อเทียบกับคลื่น 1 และ 3
ความคิดเห็น:
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: มองไว้สองแนวนะจ๊ะ


คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ