Nungz

SET ถึงแนวต้านใหญ่

SET:SET   SET INDEX
ณ จุดนี้ ใครที่ยังไม่ได้ซื้อ ควรพิจารณาดีๆ มาซื้อตรงนี้ค่อนข้างเสี่ยง อาจจะรอปรับฐาน อีกรอบก่อนค่อยเข้าซื้อ
สำหรับคนที่เล่นสั้น ควรทยอยปิด L

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ