Nungz

SET ถึงแนวต้านใหญ่

SET:SET   SET INDEX
จำนวนเข้าชม 16
0
ณ จุดนี้ ใครที่ยังไม่ได้ซื้อ ควรพิจารณาดีๆ มาซื้อตรงนี้ค่อนข้างเสี่ยง อาจจะรอปรับฐาน อีกรอบก่อนค่อยเข้าซื้อ
สำหรับคนที่เล่นสั้น ควรทยอยปิด L