hoonruntrend

set จะขึ้นหรือลง อัพไซต์พอๆกัน

SET:SET   SET INDEX
set จะขึ้นหรือลง อัพไซต์พอๆกัน ถ้าขึ้นก็ 1360

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ