Supreecha1980

SET index ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิงรุก D27M09Y18

เพิ่มขึ้น
SET:SET   SET INDEX
แนวโน้ม SET Index 1752 +3.02 (0.17%) จากเมื่อวานยังบวกได้ต่อเนื่อง แนวโน้มยังเป็นขาขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะกลาง .. โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD ในกราฟ โดยแนวโน้มล่าสุด ให้ดูตามทิศทางหัวลูกศรอันขวาสุด (อันล่าสุด) การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ -- โดยภาพรวม ต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิ และสถาบันก็ยังเดินหน้าซื้อสุทธิต่อเนื่อง แนวโน้มค่าเงินบาท -- แข็งค่าต่อเนื่องไปที่ที่ $32.405 THB/USD แนวโน้มระยะกลางก็ยังเป็นด้านแข็งค่า แนวโน้มราคาทองคำ -- ทรงตัวอยู่แถวระดับ $1,183 +/- แต่ยังเป็นขาลง เพราะลงมาต่อเนื่องแทบจะทุกสัปดาห์ตั้งแต่ต้นปี ในช่วง 5 ปีล่าสุด ขาดทุนเฉลี่ยปีละ 3% แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ -- ปรับเพิ่มขึ้นทีละน้อย ล่าสุด $72.20 แนวโน้มยังเป็นขาขึ้นได้อยู่ ส่วนใหญ่บวก

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ