prajobv

Por : Technical Analysis

SET:SET   SET INDEX
ตลาดหลักทรัพย์ไทย

Hanging Man
ปัจจัยทางเทคนิค
จากกราฟรายวัน ดัชนีตลาดแกว่งตัวแคบๆเข้าหาแนวต้านของเป้าหมาย 61.8% Fibonacci projection ที่ 1,755 จุด แท่งเทียนเกิดเป็น Hanging Man ตามหลังแท่งเทียนที่เกิดเป็นกลุ่มของ Shooting Star ในเขตซื้อมากเกิน มูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้น ดัชนีตลาดมีทิศทางอ่อนตัวลงเข้าหาแนวรับที่เกิดจากจุดสูงเก่าที่ 1,730 จุด
ดัชนีตลาดเคลื่อนตัวอยู่ในช่องแนวโน้มขาขึ้น ภาวะซื้อมากเกินและเสี่ยงที่จะเกิดสัญญาณ Bearish divergence ของ RSI ทำให้ดัชนีตลาดมีความเสี่ยงจากปัจจัยทางเทคนิคัลเพิ่มขึ้น

จากกราฟรายวัน ดัชนีตลาดแกว่งตัวไปตามช่องแนวโน้มขาขึ้นเป็นคลื่นส่ง (Impulse wave) ขึ้นเป็นคลื่น v) หรือคลื่น (i),v) หลังจากที่ดัชนีตลาดพักตัวลงเป็นคลื่นปรับ (Corrective wave) คลื่น iv) ที่พักตัวแบบ a)-b)-c)
จากหลักการของคลื่นเอลเลียต คลื่น v) จะยาวเท่ากับ 0.618 เท่าของความยาวของคลื่น iii) ที่วัดจากจุดเริ่มต้นของคลื่น i) คลื่น v) หรือคลื่น (i),v) จึงมีเป้าหมายอยู่ที่ 1,755 จุด ขณะที่ช่องแนวโน้มขาขึ้นแสดงจุดจบของคลื่น v) อยู่ที่ 1,780 จุด

สัญญาณ Oscillator จากกราฟรายวัน สัญญาณ RSI และ MACD เป็นบวก ขณะที่สัญญาณ Modified Stochastic กลับมาเป็นลบในเขตซื้อมากเกิน ทำให้ดัชนีตลาดระยะสั้นมีโอกาสปรับตัวลงสลับกับการปรับตัวขึ้น
ทิศทางตลาดหลักทรัพย์ระยะสั้น มีกรอบแนวต้านอยู่ที่ 1,759 – 1,766 จุด และมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 1,747 – 1,740 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
ปลายสัปดาห์นี้ตลาดมีแนวโน้มที่จะทำราคาปิดประจำไตรมาสสาม (Window dressing) ควรหาจะหวะปรับพอร์ตเพื่อถือเงินสดเพิ่ม ( 40 เปอร์เซ็นต์) ช่วงที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้น เนื่องจากดัชนีตลาดระยะสั้นมีความเสี่ยงจากปัจจัยทางเทคนิคัลเพิ่มขึ้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ