SET:SET   SET INDEX
ภาพใหญ่ที่เห็นเป็นSW ก็คงมองได้เป็น ABC และลูกศรสีแดงจะเป็น small x wave ได้หรือไม่แล้วขึ้นcorrection อีกชุด หรือจะลงมาทำ Large x wave ตามลูกศรสีน้ำเงิน ขีดแดงเล็กๆเหมือนจะทำ hidden bear ทำท่าจะหมดแรงขึ้น หรือแคากำลังพักเหนื่อย แต่ถ้าราคาเบรคเส้นเขียวได้ ขอให้น้ำหนักเป็น small x wave ตรงใหนผิดยังไงชีแนะกันได้ครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ