SET:SET   SET INDEX
จำนวนเข้าชม 51
2
กรอบแนวต้านและแนวรับยังอยู่ในแนวเดิม 1361-1392
ถ้าทะลุ 1392 ไป จะไปเจอแนวต้านต่อไปที่ 1412
ถ้าลงไปต่ำกว่า 1361 จะไปหาแนวรับ 1349
เส้น cci วิ่งขึ้นไปหาแนว 50%

ความคิดเห็น