SET:SET   SET INDEX
กรอบแนวต้านและแนวรับยังอยู่ในแนวเดิม 1361-1392
ถ้าทะลุ 1392 ไป จะไปเจอแนวต้านต่อไปที่ 1412
ถ้าลงไปต่ำกว่า 1361 จะไปหาแนวรับ 1349
เส้น cci วิ่งขึ้นไปหาแนว 50%
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ