hoonruntrend

มอง set 600 แบบแย่สุดๆ ซึ่งไม่อยากให้เกิดจริงๆ

ลดลง
SET:SET   SET INDEX
จากไอเดีย เราใช้เส้น ema 1 เส้นเพื่อมาวิเคราะห์เทรนด์ จะพบว่า สถานการณ์รอบนี้เหมือน ปี 2008 สุดๆ เมื่อลงแล้วลึกจริงๆ และสัญญานซื้อที่ดีที่สุดคือกลับมายืนเส้น ema ซึ่งอาจจะอีกนานจริงๆ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ