TraderJira

SEAOIL พยายามเบรค

เพิ่มขึ้น
TraderJira Updated   
SET:SEAOIL   SEA OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
หลังจากที่หุ้น SEAOIL เบรคเส้นกดหมายเลข1 ของภาพระยะสั้น ราคาได้กลับมา retest เหนือเส้น และยืนเหนือได้

วันนี้ (25 aug 2020) แท่งราคามีแรงซื้อเข้ามา และพยายามวิ่งทะลุเส้นกดภาพใหญ่หมายเลข2
ถ้าวันนี้ปิดเหนือเส้นกด2 ได้ น่าซื้อสะสมเพื่อลุ้นไปเล่นต่อบนกรอบราคาบน 2.62-2.92 บาท
หรือ จะรอราคาทะลุเส้น2 ขึ้นไป แล้วรอราคาลงกลับมา retest อีกครั้ง ค่อยเข้าซื้อ
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: วันนี้ราคากระโดดขึ้นมาสวย เริ่มเล่นกรอบราคาใหม่
อาจรอราคาย่อมา retest เส้นกดสองเพื่อซื้อเพิ่มอีกไม้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ