TraderJira

SEAOIL พยายามเบรค

เพิ่มขึ้น
SET:SEAOIL   SEA OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
จำนวนเข้าชม 101
3
หลังจากที่หุ้น SEAOIL เบรคเส้นกดหมายเลข1 ของภาพระยะสั้น ราคาได้กลับมา retest เหนือเส้น และยืนเหนือได้

วันนี้ (25 aug 2020) แท่งราคามีแรงซื้อเข้ามา และพยายามวิ่งทะลุเส้นกดภาพใหญ่หมายเลข2
ถ้าวันนี้ปิดเหนือเส้นกด2 ได้ น่าซื้อสะสมเพื่อลุ้นไปเล่นต่อบนกรอบราคาบน 2.62-2.92 บาท
หรือ จะรอราคาทะลุเส้น2 ขึ้นไป แล้วรอราคาลงกลับมา retest อีกครั้ง ค่อยเข้าซื้อ
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: วันนี้ราคากระโดดขึ้นมาสวย เริ่มเล่นกรอบราคาใหม่
อาจรอราคาย่อมา retest เส้นกดสองเพื่อซื้อเพิ่มอีกไม้

ความคิดเห็น