toey1000coins

scgp 23-3-21

เพิ่มขึ้น
SET:SCGP   SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
เริ่มมีสัญญาณซื้อกลับมาหากวันนี้ปิดเหนือ 46.5 มีสิทธิ์ไปต่อโดยเบรค trend ขาลง
support 44.5
Resistant 46.5 48.25 49
stoploss < 44
ควรรอ confirm จบวันนี้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ