toey1000coins

SCGP 9/1/21 tf day

เพิ่มขึ้น
SET:SCGP   SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
ราคามีการ fault break เมื่อวัน 8/1/21 โดยกรอบราคาอยู่ที่ 40 .75-44.25 ทั้งนี้ทั้งนั้น กราฟมีการยก low ตลอดสามารถยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย ema 20 ได้หาก breakout ปิดเหนือ 44.25 และยืนได้มีแนวโน้มไปต่อ เหมาะสำหรับขาถือยาวที่แท้ทรูตลอดรอผลประกอบการไตรมาสแรกหลังเข้าตลาด ทั้งนี้ควรมี money management
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ