LoVeHiP

ปู้น ปู้น รถปูนมาแล้ว

SET:SCC   THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
อาทิตย์หน้าถ้าราคาวิ่งอยู่ในกรอบก็คงจะดีไม่ใช่น้อย
ขึ้นขาย ลงซื้อ
ตลาดหุ้นไทยไม่เหมือนชาติใดในโลก
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ