SET:SCC   THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
SCC ลงมาลึก มาทดสอบแนวรับสำคัญแล้ว
ถ้าเด้ง ก็คงเหวี่ยงต่อไป
ถ้าหลุด คงลงสาหัส

#WaveRiders

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ