CENT_BOY

scc จบphaseแรกของสภาวะตลาดหมี

SET:SCC   THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
scc จบphaseแรกของสภาวะตลาดหมี ซึ่งอาจมีแรงซื้อกลับเข้ามาเพื่อพยุงราคาจะมีการพักตัวและผลักดันราคาขึ้นไปเป็นการpullback ราคาซึ่งอาจมีแรงซื้อเข้าผลักดันไปที่บริเวณ 364 และจะมีแรงขายเข้ามาอีกครั้งที่บริเวณราคานี้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ