Pimmpee

SCC ทรงสวย ความเสี่ยงต่ำ ไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ยก็ถือยาวๆ

เพิ่มขึ้น
SET:SCC   THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
SCC ทรงสวย ความเสี่ยงต่ำ ไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ยก็ถือยาวๆ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ