theoris

SCC ห่างๆไปก่อนดีที่สุดครับ (TH0907)

ลดลง
SET:SCC   THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
timeframe ระดับเดือนกับสัปดาห์ ค่อนข้างแย่ ระยะกลางคงต้องรอปรับตัวให้เสร็จก่อน
และเกิด H&S ที่ retest เสร็จแล้วเตรียมลงต่อ ต่ำกว่า 400
ขึ้นกับตลาดโดยรวมอีกด้วยจึงไม่ควรเข้าซื้อ ตอนนี้ หรือ จะ Short ก็เสี่ยงเกินไปสำหรับหุ้นใหญ่แบบนี้
รอ ซื้อของถูกดีกว่า หรือไม่ก็ ไม่มีดีกว่า

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ