visaBot

SCBTC

เพิ่มขึ้น
BITTREX:SCBTC   Siacoin / Bitcoin
ได้เวลาเก็บเหรียญ Siacoin เป้าหมาย TP1 = 134, TP2 = 247, TP3= 305 กราฟรายสัปดาห์ RSI อยู่ในระดับ Oversold เริ่มเข้าสู่ในโซนซื้อเทียบกับเมื่อ 2017 ขณะที่กราฟรายวัน RSI อยู่เหนือ 50% เริ่มมีแรงซื้อเก็บสะสมเหรียญมากขึ้น

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ