jackyjackkkk

SCB มีโอกาสไปเป้าแรก 120-130 ในปีนี้

เพิ่มขึ้น
SET:SCB   SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED
คิดว่าเทรนเป็นขาขึ้นที่ชัดเจน ตั้งแต่ตุลาคม 2563 มา(มี Divergence) ขณะนี้ตาม EW อยุ่ใน wave 3 แล้ว สำหรับเป้าแรกอาจไปแตะ 120-130 บาท เป้าระยะยาวอาจมีโอกาสถึง 180-200 กลับไป highเดิมได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ