TraderJira

SCB จะไปต่อได้หรือไม่

SET:SCB   SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED
ลักษณะการวิ่งของแท่งเทียนมีความคล้ายของตัว kbank
แต่วันนี้ SCB มีอาการแข็งแรงกว่า แท่งเทียนพยายามดันทะลุเส้นกดเทรนภาพเล็ก แต่ยังมีแรงขายออกมากดดัน
น่าสนใจว่าถ้าวันนี้สามารถยืนเหรือเส้นกดได้ จะมีการปรับตัวเป็นขาขึ้นหรือมั้ยในภาพระยะสั้น
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: แนวต้านสำคัญ 75.50บ.
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ