SET:SCB   SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED
เคนได้ยินกันใช่มั้ยครับ "Trend is your friend" แล้วหากเข้าในช่วงย่อ จะยิ่งทำให้ RR ค่อนข้างสูง ซึ่งหากการเข้าทุกครั้ง RR ค่อนข้างสูง คุณจะอยู่ในตลาดได้นานขึ้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ