bnet17

SAWAD ถึงแนวรับ 62.75-63.75

เพิ่มขึ้น
SET:SAWAD   SRISAWAD CORPORATION PCL
SAWAD ถึงแนวรับ 62.75-63.75
+1.RSI OVS
+2.STO OVS
+3. ถึงแนวรับ Trend line
TP 70.00
SL 60.50
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ