SET:SAWAD   SRISAWAD CORPORATION PCL
SAWAD ถ้าราคา สามารถเบรค ราคา 65.75 บาท ได้ จะมีเป้าการลงตามแนว Fibo ที่ราคา 61.75 บาท และ 56.00 บาท

แต่ถ้าราคาสามารถเบรค 71.25 ได้ จะมีเป้าขึ้นที่ 74.50 และ 80.00 บาท ตามลำดับ

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ