Aunggul_K

กลุ่ม AUTO มองเป็นกลุ่มที่น่าสนใจลงทุนในช่วงปลายปีนี้

เพิ่มขึ้น
SET:SAT   SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY
SET:SAT กลุ่ม AUTO มองเป็นกลุ่มที่น่าสนใจลงทุนในช่วงปลายปีนี้ และต้นปีหน้าครับ จากการพักตัวในแนวโน้มขาขึ้น มองหากตลาดฟื้นตัวจะเป็นกลุ่มที่เล่นกลับเด่น ราคาโซนนี้มองเป็นจังหวะทะยอยซื้อสะสมครับ
กลุ่มนี้แนะนำตัวใหญ่ 2 ตัว AH และ SAT ครับ
SAT ราคาที่แนะนำ 21 บาท ราคาเป้าหมาย 23.60 และถอนตัว 19.20 หากผิดจากที่ประเมินครับคำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ