PWAT

SAPPE เบรคสวย

เพิ่มขึ้น
SET:SAPPE   SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED
SAPPE เบรคสวย

Volume มากกว่าเฉลี่ยหลายเท่า , MACD ก็มา
ถ้าย่อลงมายืนอยู่แถว 21 บาทมีโอกาสไปต่อสูง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ