coop3rxz

Sand ครับ

coop3rxz Updated   
BITKUB:SANDTHB   The Sandbox
Sand ครับ น่าจะกำลังเลือกทางถ้าลงเล่นสั่นได้สำหรับ spot ถ้ายาวรันเทรนได้ครับ
ความคิดเห็น: ตามแผ่นเลยครับผมม
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ