AunZzZ

samco เบรคแนวต้านได้ เตรียมไปต่อเป้าหมาย 2.68 มีแนวcut loss อยู่

เพิ่มขึ้น
SET:SAMCO   SAMMAKORN CO
samco เบรคแนวต้านได้ เตรียมไปต่อเป้าหมาย 2.68 มีแนวcut loss อยู่ที่ 2.08 เทรดตามแผนที่วางเอาไว้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ