NutaponKo

ถ้ายกรอบนี้น่าจะกลับตัวแล้วจริงๆ

SET:SAMART   SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY
จากกราฟ สัปดาห์ และวัน ไปในทิศทางเดียวกัน
แนวรับ 6.9 บาท
เป้าคือยอดเดิม 10.60 บาท
ระหว่างทางมีปันผลต่อเนื่อง
คัททิ้งเมื่อหลุด 6.55
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ