SET:SAK   SAKSIAM LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
ราคาปิดเหนือแนวต้าน 12 บาท
เบรก Pattarn Ascending Triangle ยื่นได้สวย
วันจันทร์ตลาดเปิดพร้อมกับ หุ้น TIDLOR เข้าตลาดมีโอกาสเล่นสูง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ