LenHoon

SAK

เพิ่มขึ้น
SET:SAK   SAKSIAM LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
ผมมอง SAK เพราะไม่ได้ TIDLOR ครับ555 ไม่คิดอะไรมากเลย

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ