kiyoshi999

SABUY SMALL X?

ลดลง
kiyoshi999 ที่อัปเดต:   
SET:SABUY   SABUY TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
มองว่าเป็น Small X Wave ชุดแรกเป็น Flat ชุดที่สองเป็น Zigzag ครับ ไม่แน่ใจว่า X จะวางตรงไหนเหมือนกัน แต่วางตามความน่าจะเป็นก็คือวางตามรูปครับ a ของชุดที่สองลงไปถึง 61.8% ของ flat ชุดแรก และ B รีบาวน์ขึ้นทันทีแต่มันไม่ใช่ impulsive ก็เลยลงมาเป็น C ซึ่งผมให้เป้าไว้ที่ช่วง 12.4 บาท
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร:
ถึงเป้าหมายแล้วครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ