Nattajakan

Sabina: ผ่านจุดต้านสำคัญ

เพิ่มขึ้น
SET:SABINA   SABINA PUB CO LTD
Sabina: ผ่านจุดต้านสำคัญ

แนวโน้มขาขึ้น หลังจาก ขยับออกจาก กรอบพักตัว

สัปดาห์หน้า อาจจะเห็น 25+

จุดที่ไม่ควร หลุด คือ 22.7 แถวแนวต้านเดิม
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ