dithchai

แผน TFEX S50Z21 15-10-2021

TFEX:S50Z2021   SET50 INDEX
จำนวนเข้าชม 23
0
แผน TFEX S50Z21 15-10-2021

TF 5 นาที

# ถ้าเช้าโดด gap ข้าม 991.3 แต่ไม่ถึง จะมีเป้าทีจะทำให้หยุด ย่อ 996.5 / 1004.9 1008.8
# แต่ถ้าเช้าโดด gap ข้าม 996.1 ไปเลย จะมีเป้า 1008.8 / 1015.1
# ถ้าจะลงต้องโดด Gap ข้าม 983.4 ลงไปเลย โดยมีแนวรับ 979.7 / 973.5 / 967.6
# ถ้าเปิดในกรอบ 991.3 - 983.4 เสี่ยงเปิด สวน ตามแนวนั้น โดยหาแท่งเทียนกลับตัว หรือ ovb ovs