KunakornTantipanit

50Z21(21/10/08)

เพิ่มขึ้น
TFEX:S50Z2021   SET50 INDEX
จำนวนเข้าชม 47
1
ราคาเปิดโดนยืนเหนือ 985 แถวโซนแนวต้าน
แต่ยังมองเป็น sidewayup
รอ long ที่ 978
SL 975
TP 985
RR 2.33
ออเดอร์ถูกยกเลิก: วันนี้ไม่ได้ของ ลงมาไม่ถึง