TFEX:S50Z2021   SET50 INDEX FUTURES

#S50Z21 7-10-2021
TF 5 min
#ถ้าเปิดโดด Gap ลง ข้าม 963.1 จะมีแนวรับ 960.8 ถ้าแนวรับนี้เอาอยู่จะเด้ง 1 รอบ STO OVB หลังจากนั้นจะย่อถ้าไม่หลุด Low เดิม (ย่อไม่ลึก STO OVS ) สามารถเข้าได้ โดย Cut Low ในวันนั้น แล้วเบรก Hi ในวันได้จะเป็นการ
ดีดขึ่นของ รอบ TF30/15 โดยเป้าสำคัญคือ 977.5-979.3 >> 989.5

#ถ้าเปิดโดด gap ลงข้าม 960.8 เลย แนวรับสำคัญที่ห้ามหลุด 953 ถ้าหลุด เกมส์จะเป็นของขาลง โดยเป้าแข็งมากก 944.6

#ถ้าจะขึ้นเพื่อให้สวบ ควรเปิดข้าม 970 เพื่อจะได้ลุ้น แนวต้าน 971.2 / 974.6 หลังจากนั้น จะมีการย่อ 1 รอบ sto หรือ ขึ้นไปที่แนวต้าน 971.2 / 974.6 เพื่อลุ้น เบรก หรือ โดด gap ช่วงบ่าย ข้าม 977.5 / 979.3

#ถ้าเปิดโดดข้ามแค่ 969 จะเจอ แนวต้านตลอด ทาง 970 / 971.2 / 974.6

**ถ้าเปิดนอกแผน ให้รอหน้างาน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ