TFEX:S50Z2021   SET50 INDEX
จำนวนเข้าชม 20
0
วันตลาดเปิดมาราคาขึ้นไปแรงแต่ยังอยู่ในช่องเทรนไลน์ ที่ยังเป็น sidewayup
ตั้งรอเข้าทั้ง 2 ฝั่ง
Long 977.5
SL 974.5
TP 983.5
RR 1:2

Short 992
SL 997.5
TP 981
RR 1:2
ออเดอร์ถูกยกเลิก: ลืมจบวันแล้วไม่ได้ของTT