dithchai

แผน TFEX S50Z21 14-10-2021

TFEX:S50Z2021   SET50 INDEX FUTURES
แผน TFEX S50Z21 14-10-2021

TF 5 นาที

# ถ้าขึ้นต่อ เช้าต้องโดด gap ข้าม 990.2 ไปเลย โดยมีเป้า 996.2 / 1015.1 ตรง 996.2 อาจจะหยุดชงัก หรือ ย่อก่อน หากย่อไม่ลึก และวงกลับไป เบรก High ได้ จะมีโอกาศไปหา 1015.1 ซึ่งอาจจะเป็นวันศุกร์

# ถ้าเช้าเปิดไม่ผ่าน 990.2 ให้ระวังการ ย่อ ทิ้งแรงๆหลุด 982.6 ไปเลย

# ถ้าจะลงต้องโดด Gap ข้าม 982.6 ลงไปเลย โดยมีแนวรับ 979.4 / 974.2 / 965.8

# ถ้าเช้าเปิดในกรอบ 982.6-990.2 หลุดทางไหน ไปทางนั้น ตามเป้าที่ว่ามา
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ