baitoeypyn

S50Z2020 อาจมีการย่อเพื่อขึ้นต่อในชุดเด้ง

baitoeypyn ที่อัปเดต:   
TFEX:S50Z2020   SET50 INDEX FUTURES
Tfex Z20 กำลังขึ้นทดสอบแนว 127.8% of fibo อาจมีการย่อและrsi ทำOB มองว่าเป็นการย่อในชุดเด้ง ยังมีโอกาสเด้งขึ้นไปทดสอบแนว 826 (ุ61.8% of Y wave) กลยุทธ์รอดูชุดพักว่าพักแบบไหน เพราะชุดที่เด้งขึ้นไปทั้งหมดจะเป็นขาB wave ซึ่งจะส่งผลต่อ C wave ที่เป็นขาลง
ความคิดเห็น:
หากวัดค่าความยาวของชุดเด้งที่ขึ้นอนุมานว่าเป็น x3 wave ขา5สามารถขึ้นได้เท่ากับขา1 เป้าขา5จึงมีโอกาสไปทดสอบ 811 แล้วทำ5fail หรืออาจไปได้ถึง826 หากมีแรงส่งให้ขึ้นต่อ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ