HumanGraphy

TFEX : S50Z19 หาจุดเข้าซื้อ >> กรณีฟอร์มตัวเป็นสามเหลี่ยม

ลดลง
TFEX:S50Z2019   SET50 INDEX FUTURES
TFEX : S50Z19 : ราคามีโอกาสฟอร์มตัวเป็น สามเหลี่ยม

case1 : ถ้าแท่งถัดมาราคาปิดสูงขึ้น ยืนยันการสร้างกรอบสามเหลี่ยม ราคาจะขึ้นทำคลื่นสุดท้าย(wave E)
Plan1 : รอถ้าราคาขึ้นทำ wave E แล้วไม่สูงกว่า Wave C (1,106.)
>> Open Short เมื่อเห็นการกลับตัว
>> Stop @เหนือ 1,106.
>> Target **จะ update อีกครั้งเมื่อราคากลับตัวตามแผน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ