Nungz

s50z2019 ยังอยู่ในกรอบ sideway

TFEX:S50Z2019   SET50 INDEX
จำนวนเข้าชม 25
1
เมื่อวาน รีบาวขึ้นไป ถึง 1085 แต่ไม่สามารถ เกินขึ้นไปได้ ยังอยู่ในกรอบ sideway 10 จุด
ถ้าไม่ผ่าน 1085 อาจจะกลับมาเล่นขาลง อีกรอบ แต่ถ้า ทะลุผ่านจริงจัง กลับมาเล่น L ได้

ความคิดเห็น