Nungz

s50z2019 ยังคงมองหาจังหวะ S

TFEX:S50Z2019   SET50 INDEX
1085 แถวนี้ เริ่มมีความเสี่ยง เริ่มหาจังหวะ S มากกว่า
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ