Nungz

s50z2019 ช่วงปลาย ระมัดระวัง หน่อย

ลดลง
TFEX:S50Z2019   SET50 INDEX FUTURES
เริ่มมีการทำ new low แต่ไม่ทำ new high tfex เล่นระยะสั้นอยู่แล้วคน มี L ควรจะปิดได้แล้วครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ