Chatchapon

TFEX Basic idea

ลดลง
TFEX:S50Z2019   SET50 INDEX FUTURES
TF4hr คิดว่ายังไม่เลือกข้างชัดเจน...TF1hr มองว่ามีสัญญาณพักตัว Divergence ao, มองภาพย่อยเด้งขึ้นมาราคาหลุด TL ไม่ทำ HL มองว่าทำ H&S เพื่อลงไปตามแนวรับก่อน...ใช้ฟิโบวัด แนวรับแนวแรก 1065.2 (161.8%) แนวที่สอง 1049.6 (261.8%) แนวสที่สาม 1024.3 ประกอบกับแนวรับเก่า

แนวรับแต่ละแนวอาจเด้ง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ