Nungz

s50z2019 หลังจากหลุด 1085 แล้ว เริ่มมา S แทน

ลดลง
TFEX:S50Z2019   SET50 INDEX FUTURES
ส่วนตัวมี s ทุนอยู่ 1080 แนวรับที่คาดว่าน่าจะไปถึง อยู่แถวๆๆ 1060-1065 อาจจะหาจังหวะ ออกบางส่วน
แต่ยังไม่แนะนำ เล่น L สวน แต่ควรหาจังหวะเด้ง แล้ว S มากกว่าครับ