dithchai

แผน TFEX S50U22 27-06-2022

TFEX:S50U2022   SET50 INDEX FUTURES
แผน TFEX S50U22 27-06-2022

-ถ้าจะขึ้นต่อ จะโดด Gap ข้าม 947 โดยมีแนวต้านแนวเส้นเขียว
-ถ้าจะให้ขึ้นแรงๆ จะโดดข้าม 952.1 ไปเลย
โดยถ้าโดดข้าม 947 หรือ 952.1 จะเป็นการบอกว่าจะ rebound TF 240 เป็นจนจบ OVB และตลาดจะจับ ขา S
ไปจนจบ S50M22 และหลังจากนั้นจะค่อยลง ค่อยว่ากัน

-ถ้าตลาดจะลงต่อ จะต้องโดดลงข้าม 936.8 ลงไปเป็นอย่างน้อย โดยมีแนว 930.5 ที่จะมีแรงดีดสู้ TF ได้บ้าง แต่ถ้าดีดสู้แล้วไม่กลับข้นไปเบรก 943.5 อย่างน้อยก็จะวกกลับลงต่อ โดยมีเป้า 925.1 918.1
-แต่ถ้าตลาดลงแรงจะโดดข้าม 930.5 ลงไปเลยโดยมีเป้า 925.1 918.1

947 vs 930.5 จะเป็นตัวบอกว่า จนสิ้นเดือน หรือ จบ S50M22 ตลาดจะไปทางไหน
เช้ามารู้กัน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ